Bismillahirahmanirrahim”i Yaşamak

Mümin henüz halife olamadı.Ve zaten eğitim almadan bir yere bir göreve veriliyormusunuz? Daha önceki tesbitlerimizde dünyanın bir çeşit deneme/yanılma ile okul olduğunu ve burda eşyayı öğrendiğimizi söylemiştim. Halifeliği bu dunya ile sınırlamak çok ciddi anlam sorunu oluşturmaktadır. Bu dünyada özellikle ülkemizde bir devlet memurunun şanına,itibarına ve gücüne bakın birde Allah’ın halifesi olan müminin haline..Ve besmeleyi yaşamak nedir? Ve mümin'in Allah adına iş yapması üzerinde tefekkür ettiğimizde anlamadığımız bir çok eksikliğimiz ortaya çıkıyor. Gelin şimdi meseleyi anlamaya çalışalım.
 
Allah-u Teala’nın esmalarını tezahür etme durumlarını inceleyin ve 99 esmayı öğrenin diyoruz. Ve anlayabildiğimiz  şekli ile cennete yolculuk yaparken halifelik dediğimiz bir şeyle karşılaşacağız. Çünkü müminler halife olacaktır ve  besmeleyi yüzdeyüz olarak yaşayacaktır.
 
Allah adına “Bismillahirahmanirrahim”i yaşayacaksınız arkadaşlar. “Bismillah”ı yaşamak ne demek biliyor musunuz? “
Allah adına” demek “Bismillah”.

Bu dünyada özellikle ülkemizde bir devlet memurunun şanına,itibarına ve gücüne bakın birde Allah’ın halifesi olan müminin haline ve Kuran'ın anlattığı Halife manasına..

Bir yanlışlık yok mu? Allah’ı tanımadığımızı ve Halife kavramının bu dünyada olmadığını çok açık gösteren bir durum bu!

Ama ölümle birlikte gittiğiniz yerde Allah’ın dilemesi ve izniyle halifeliği yaşayacak ve halifeliğin imtihanını vereceksiniz.

Bu imtihanı geçmek: büyük bir güç ve kudret elinizde iken Rabbim Allah diyebilmek ile mümkündür.(Rabbin Kim sorusunu hatırlayın)

Öte yandan ölümden hemen sonraya konan cennet yok! Oraya hayli uzun bir zaman isteyen ciddi bir yolculuk söz konusu..

Hani Rahman meleklere diyor ya “Siz benim bildiğimi bilemezsiniz” Oysa melekler ise demiyor mu ?:”kan dökecek birilerini mi yaratacaksın”?

İşte buradaki zalimler, belki yoklar bile bilemeyiz; ama bakın elendiler işte. Farklı farklı yerlere geçti ve halife bile olamadılar.

Böyle bir imtihana bile girmelerine gerek görmedi Allah-u Teala.

Kim bilir ne oldu, biz bilemeyiz.

Çünkü dedim ya en başta onlarda bizim burada yetişmemizi gösterirler, zulüm yaptılar belki ama iyiyi kötüden ayırt ettik.

Güzeli çirkinden, doğruyu yalandan ayırt ettik. Suçları gördük. Kimi izleyerek kimi yaşayarak. Bunların dersini aldı ve Allah eşyayı bize öğretti. (şu an dünyada öğretiyor.) Eşyayı öğrenme ve mümin olma sürecimiz tamamlandığında besmelenin eksiksiz yaşanması ileaynı doğrultuda  halifelik yaşanacak.

Şu an dünyada, dünya dediğimiz alemde Allah ile muhatapsınız.Aslında okuduğunuz yazının, ders kitabının yazarı çizeri O, baktığınız her yerde; hiçbir şekilde kaçışınız yok, her an onunla muhatapsınız. Dolayısıyla Mesnevi’yi yazan Mevlana’nın kaynağı veya herhangi bir kitabı yazan, yazdığını zanneden bilincin kaynağı Allah Azze ve Celle’nin ilmiydi. Şu anda eşyayı öğreten Allah, halifeliğin ne olduğunu da bize anlatmış.Bu işarete rağmen farklı cevap vermek manayı inkara gitmekle eşdeğer olabilir.Ve bu alemde Allah'ın Rahman olmasından doğan gerçek nedeni ile halifelik nedir ve nasıl olur diye düşündüğümüzde bize cevabı Kuran yine kendi vermektedir.

 

Halifeliğe örnek Hz. Davut ve Hz Süleyman’dır

 

Birde örnek zikretmiş ki bu örneğin Adı Hz Süleyman’dır

Bakın Süleyman A.s Miras kalan Halifeliği babası Davut’a nasıl verildiği hakkındaki ayet:

“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma, sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.”Sad 26

"Ey insanlar, bize kuşların konuşma-dili öğretildi ve bize her şeyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaçık bir üs tünlüktür." (Neml Suresi, 16)

Buradan yine anlaşılıyor ki Halife olduğunda kuşların konuşma dilini bileceksin.

Kur'an'ın Halife tanımlamasında ki diğer varlıklardan olan cinler de çok çeşitli görevler ile Hz. Süleyman’a hizmet ediyorlardı. Öyle ki, bu cinlerden dalgıçlık yapan ve bina işleri ile ilgilenenler de vardı.

"Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka iş(ler) de gören şeytanlardan kimseleri de (emrine verdik). Biz onların koruyucuları idik." (Enbiya Suresi, 82)

"Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz." (Enbiya Suresi, 81)

Açıkça görünmektedir ki Kuran halifeliği bu şekilde tarif etmektedir.   

Öte yandan bakın dilimiz de buna özellikle vurgu yapıyor.Halife demek; Vekil, idareci, yönetici, bunlar halifelik arkadaşlar. Halifeliğin anlamı. Dolayısıyla demiyor mu ki Allah Azze ve Celle, bakın burayı çok iyi anlayın, Fatr 39’da diyor ki “Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur”. Bakın “sizi” diyor, müminlere sesleniyor. “İnsan yapan” demiyor arkadaşlar “Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur” diyor.

Bundan ne anlamamız lazım?

Arz bedendir” İnsan bedenine halifedir demek yorumlayanın fikri demektir. Çünkü bu yaklaşım hayvanlarda halifedir demek ile aynı noktaya gelebilir.ve İnsanın ancak bir hayvan kadar beden üzerine yetkisi vardır. Ayrıca ne acıkmayı engelleyebiliriz ne uykusuzluğu nede tuvalet ihtiyacını giderebiliriz. Kesinlike  hiç kimse mecazdan sorumlu değildir.Misallerle anlattık diyen Kuran esasında kelimeleri değil olayları mecaz izah etmiştir.Ve insanlar değil müminlerdir halife olan.

Bu sebeple kaçamayız. Düşünmeyi öğrenmemiz lazım.

Sevgi İle

Adem KORKMAZ

Not: Konu bir çeşit beyin fırtınası dediğimiz durumdur.Üzerinde düşünülmesi için Rahmanın rızası doğrultusunda paylaşılmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile