Kader'e Allah'ın katından bakmak

"Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık”(Kuran:17:13)
Yani herkes kaderini kendi yazar.

Ayrıca kader'e Allah'ın katından bakmak ile insan katından bakmak arasında çok ciddi farklar vardır.
Çünkğ insan beynini yaratan,mekan yaratan,zaman yaratan Allah'ın ilmi ile metematiğin sonunu bile bulamayan insan ilmi kıyaslanamaz.

İşte içinden çıkmadığımız kader konusu tamda böyle birşeydir.

İnsan aklının kabul ve anlama düzeyi kendi katı ile değerlendirirse karmaşa ve çelişki bulur.

Ayrıca sonsuz diye betimlediğimiz sureçde ne yapacağı,neyle karşılaşacağını bu dünya hayatında kendi belirler.
Bu dünya hayatı okul gibidir.
Bu okulda her öğrenci adına amel defteri dediğimiz kader kitabını yazar.Ancak öğrencilerin rabbi/terbiyecisi/öğretmeni Allahtır.
Kim neyi dilerse verir.Ve burdan aldığın mürekkep ile amel defteri doldurulur.Ve hiç kimse amel defterinde/levhi mahfuzunda/kader kitabında yazanın dışında hareket edemez.
Sınırsız özgürlük bu dünyadadır.
Burda neye inanırsan inan yüzleşme işi ahirettedir.

Adem KORKMAZ