Sahaja Yoga’ Dini Hakkında

Sahaja Yoga’ Dini Hakkında;

"Sahaja Yoga’cılar dini Gerçek’le, Özben’le, veya Tanrı‘yla -diliniz ne olursa olsun– bağlantı tanımı kapsamında kendilerini ayrı bir din olarak kabul ederler. Sahaja Yoga organize bir din değildir, ancak o sübtil olanın, Tanrısal gerçeğin doğrudan algılanması ile bütün dinlerin özünü birleştirir. Sahaja Yoga spiritüelliği dogma boyutundan çıkartıp bireysel deney boyutuna getirmiştir. Bu bir uygulamadır, merkezi sinir sistemimiz üzerinde hissedilen direkt bir deneydir ve ispatlanması için inanmaya ihtiyaç yoktur.Sahaja Yoga’cılara göre; Aydınlanmasını almış olan herkes – ki bu Sahaja Yoga ile çaba harcamadan elde edilebilir birşeydir -Kundalini’nin (Veda’lar geleneğine göre) veya Kutsal Ruh’un (Hristiyan geleneğine göre) serin esintisini başının üzerinde hisseder. Aydınlanma gündelik yaşantımızı daha iyi ele alabilmemiz için yeni bir algı kategorisini açan bir olgudur. Sahaja Yoga öğretisinin özünde bunun gerçekleşmesi yer alır. Beynin limbik alanının bilişsel potansiyeliyle birlikte bir bakıma bize yeni bir duyu verilmiş olur. Orada yukarda hepimizin güçlü birer radarı var, işlemeye başlamak ve seyir becerilerimizi geliştirmek üzere bekleyen.Sahaja Yoga’cılara göre Aydınlanma olmadan önce veya sonra hiçbir şekilde inanca ihtiyaç yoktur. Hissedilen inançsal boyut kişiseldir.Deneyim ve meditasyon ile ulaşılacak sonuçlar kişinin kendisine aittir.Aydınlanmayla kişi Sahaja Yoga’nın kurucusu Shri Mataji’nin vurguladığı gibi: kendisinin efendisi olur.Sahaja Yogacılara göre ; yeryüzündeki tüm büyük dinler daha yüksek ustaların öğretilerini aydınlatmak amacıyla başlatılmıştır. Zaman içinde, Aydınlanma henüz herkesin ulaşabileceği noktada olmadığı için, onlardaki gerçeklik “yetkili” kişiler tarafından kavramların ve ritüellerin içine gömülmüştür. Onlar zengin ve güçlü oldular. Dinlerdeki gerçeklik ve hakiki öz sönükleşti ve bir inanç haline dönüştüğünü iddia eden Sahaja Yogacılara göre ; İlk kez şimdi Sahaja Yoga, aydınlanma kanalıyla, bu zamanın ötesindeki gerçekleri merkezi sinir sistemimiz üzerinde ispat edebilir.Bir bakıma hepsi bilimsel, pratik ve tarih boyunca gelişmiş, bu modern çağda ise zirvesine ulaşmış olan daha büyük bir planın parçasıdır. Bilincimizin evrimindeki bir sonraki adımdır bu. Bütün bunların insanlığın Tanrısal sevgi diyebileceği gizemli bir güç tarafından yönetildiğini söylemektedirler."

Birde bu Sahaja Yoga'nın Türkiyede 34 temsilciliği olduğu söylenmekte. Ve dikkat bizlerin keramet dediği olağan dışı durumları kendi aralarında çokca konuşulmaktadır.
Sahaja Yoga'nın ayakları bir leğend eyıkanır ve bu su kutsal olarak görülüp muritler tarafından içilir. Ayrıca bu muritler Tanrı'nın Sahaja Yoga'ya tecelli ettiğine inanıyorlar..

Hindistan kökenli bu dine yakın bir takım tasvirleri hatırlamaya çalışınız.?

Birde düşünün az!İnci yakut olsa dahi bir noktada Allah'ın açığa çıktığını söylemek,tecelli ettiğini söylemek ne kadar saçmadır. Allah nerdeydi ki açığa çıktı,Allah nerdeydi ki tecelli etti. SUBHANALLAH tüm bunları ret eder. Siz isterseniz kabul edin.Mutlaka size çok uygun bir din biçimi bulunabilir.Çünkü bunlar yeni değil. "Dünyada İrili ufaklı toplam 4 bin 300 din bulunuyor." SubhanAllah demediğinizde adını bilmesenizde bunlardan birinde olmanız muhtemeldir.

A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile