Ruha Fatiha Ulaşır mı?

Ölen insanların arkasınından bir şeyler okumayı çok kişi yanlış değerlendirmektedir. Anlayabildiğimiz kadarı ile kişi ölümü ile yaşayanların bir takım iyilikler yapmasına sebep olmuştur.
Kabristanlarda özellikle Fatiha okunulması tavsiye edilmektedir.
Fatiha ise 7 ayetli çok özel bir suredir.Deneyimlediğim bir tecrübeyi paylaşmak isterim.

Sağ elini ağrıyan yere koyup, 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım bu kişinin hissettiği acıyı,ağrıyı ve kötülüğünü ondan gider." duasını iki salavat arasında zikrederseniz gerçekten ağrıyan yerdeki ıstırab bir süreliğine giderilmektedir.

Bunu kendi ıstıraplarınız için bile yapabilirsiniz. Mutlaka şifayı verenin Allah olduğunu hesaba katarak,herşeyi Allah'dan bilerek ağrıyan yere sağ eliniz koyup Fatiha'yı  içtenlikle okuyunuz.

Çünkü Fatih'a gerçekten her alanda var olan önemli bir suredir.İçeriği ve salatlar için olmazsa olmazlardan biri olması münasebeti ile çok özeldir.

Bu dünyaya dönük katkısının yanında Fatiha'nın bir çok yaşayan insanın bilmediği pek çok faydası ve etkisi vardır. Kişi Fatihayı okudukça inanılmaz haller oluşur.

 

Fatiha için hiç bir sureye söylenmemiş sözler söylenmiştir. Bunlar biri ise Fatiha'nın bereketi ve anlamı o adar çoktur ki Hz Ali bu konu hakkında şöyle demiştir:  "Eğer bana Fâtiha Sûresini tefsir et deseler, 40 deve yükü kitap yazabilirim."

 

Çoğu zaman insanlar Fatiha'yı okumayı akıl edemez.İş yoğunlu sitres,sıkıntı gibi etkenler hep erteler.Ancak namazlarda fırsat bulur.Allah Rasulu:"Fatihasız namaz olmaz" buyururken bile aslında yine Fatihanın önemi vurgulanmakatadır.

Şuan satırlarım üzerinde gezen gözlerin sahibi değerli dost! Bilmelisin ki yazdığımız çok önemli bilgiler çok az sayıda insana ulaşmaktadır. Eğer bunu okudu isen bu bilgileri bir şekilde insanlara anlat. Özellikle biraz sonra söyleyeceğim konuyu mutlaka hatırlat.

Kişi ezanı işittiğinde mutlaka Fatihayı okumalı. Özellikle beynamazların hiç değilse Ezanı duyduklarında Fatihayı okumaları onlara büyük menfaatler sağlayacaktır. Ezanı her işittiğimizde bir salavat ve peşine Fatiha okumalıyız.
Nice hikmetler vardır. Lakin Hz. Alinin ifade ettiği gibi bir anlam denizinden bir kaç damlayı sizlere sunmaya çalışıyorum.

İşte kişiye birileri bu kadar değerli Fatihayı okutmaya aracı olduğunda  Sevgili peygamberimizin ifade ettiği "Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir." müjdesi tecelli eder. Yani siz ne kadar sevep alırsanız aynısından vesile olanda Allah'ın cömert olmasından dolayı istifade eder.

İşte kişi ölümü ile sizlerin Fatiha,Yasin,İhlas gibi sureleri okumanıza ve sizin sevap almanıza vesile oldukları için siz ne alırsanız bir benzerini sizinki eksilmeden ölünün ruhu alır.

İnsan ölse bile hayra sebep olmanın müthiş özelliği budur. Vesile olunan iyilikler yaşadıkça hiç kimseden bir şey eksilmeden aracı olanınında istifadesi devam etmektedir.

Bir çokları sevabı başkasına gönderdiği sanrısını yaşamaktadır. Oysa olay böyle değil yukarda izah ettiğimiz gibidir. Bütün bu davranışlarda samimiyet herşeydir.

Niyet,ihlas gibi etkenler önemlidir.

Ve amaç esasında yaşayanların sevap almasıdır.
Bu yüzden sahabeleri sonraki gelenler asla geçememektedir. Çünkü şuan size yazdığım ilmin bana ulaşmasına o güzel insanlar vesile olmuştur. Bizlerin sevabı hiç eksilmeden benzeri aracı olanlara yansır. Yani aracı olanında çalışması olduğu için amel kazanımı olarak  sahabeleri geçmemiz mümkün değildir.

Bu yüzden bolca Fatiha okumayı ihmal etmeyiniz. Kişi ölümü ile sizin Fatiha okumanıza ve bu yolla sevap almanıza vesile olarak Allah'ın cömert oluşundan ve mümin dostlara ve aileye sahip olmanın güzelliğinden  doyasıya istifade eder.

Konuya Fatiha hakkında sevgili paygamberimizin işaret ettiği bir çok manadan seçtiğim bazı hadislerle nokta koyalım.

 Resulü Ekrem (s.a.v.) :

  • "Fatiha-i Şerife terazinin bir kefesine, Kur'an-ı Kerim diğer bir kefesine konsa, Fatiha-i Şerife yedi misli ağır gelirdi."

  • "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Sure-i Fatiha'nın misli gibi bir sure, ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da ve ne Kur'an'da inmemiştir."

  • "Yatağa girince, Fatiha ve İhlas suresini okursan, ölümden başka bütün serler ve kötülüklerden korunmuş olursun."

  • "Cenabı Ecelli Alâ bir kavim için hak ettikleri azabı onlara göndereceği anda, onların sabilerinden bir çocuk mektepte "El hamdü lillâhi rabbil âlemiyn" suresini okuyunca Allah Teala onlardan kırk yıl azabı kaldırdı."

Sevgi ile,

Adem KORKMAZ