Kur'an ve Mecaz Tehlikesi

Mesela bir çok insanı üzdüğünüzü anlatacaksınız:

Kalp kırmanın yasak olduğu bir yerde diyorsunuz ki Bugün 10 insanın kalbini kırdım.

Ancak Kalp kırmak mecazdır.

Et kalbi alıp kırmak gibi okunur.Peşi sıra yorumcu olayı başka,başka yerlere götürür.Kalp kırılınca insan ölür. 
Buradan katil olduğunuz hükmü çıkar.Ancak bu doğru bir hüküm olmaz.Sapkın bir hüküm olarak bizi saptırır.
(KuraN 2:26 "İnkar edenlere gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, ")

Doğrusu;10 insanı üzdüm olmalıdır.

Bu doğru ile insan mahkemeden kurtulabilir.
Aksi halde mahkeme sonucu müebbet hapis veya idam alır..

Mecaz kullanmak tehlikelidir.Bu tehlikeyi bertaraf etmenin yolu ise kullanılan yerde mecaz olduğunu,misal olduğunu,örnek olduğunu vurgulamaktır.

"Onların durumu, (karanlık gecede) bir ateş yakan kimse misalidir. (Okuduğunuz gibi misalden bahsettiğini söylüyor.Ancak DURUMU diyerek buraya öze kılıyor.) O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) görmezler."2:17

Ayet "Misaldir" deyip konuyu açıyor.
Bir başka ayet:

" Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal(yine misal olduğunu ve misalin ne olduğunu açıkça anlatıyor.) getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır"2:26


Ayet aynı zamanda bir başka mucizeyi haber veriyor. inkar edenler misal vurgusuna algılarını kapatıp örnekle kalıyor veya kendi aklınca bir manaya ,bir mecaza koşarak sapıyor.

Ayet "Allah onunla bir çok kimseyi saptırır" diyerek tamda anlatmak istediğimiz duruma dikkat çekiyor.

Kur'an mecazları kullanırken konunun peşi sıra  veya olayın geçtiği sure içerisinde vurgulamıştır.Bunu gözden kaçırmayınız.Kur'anın tümüne mecaz demek korkunç bir hata olur.

Zira MECAZ'ı kabul ederseniz;Türkiye'nin ve Avrupa'nın en başarılı şairlerinden,mecaz ustalarından 300 tanesini bir araya toplasak YÜKSEK bir ücretle 6 ay işe alıp Kur'an'ın mecaz yönü ile çeviri istesek birbirinden farklı 300 Kurânla karşılaşırız.
Mecaz kişiye göre değişir.Algıya göre değişir,esner,sıvı gibi anlayana göre kalıp bulur.

Bu açıdan mecaz tehlikelidir.Ve Kur'an diye sunulmamalıdır ancak filanca düşünürün yorumu,fikri,tefsiri denmelidir.

A.K