Alışkanlık Tehlikesi

Alışkanlıklar insan'ı kör edebilir.

Alışkanlıklar iyi değildir.
Musluğu her açtığında suyun aktığını görüp buna alışan kişi için suyun değeri kalmaz.

Bir süre sonra nankörlük dediğimiz manaya teslim olur.

Her gün soluduğu havaya öyle alışmış ki;Algısı körleşmiş ve hiç sorgulamamış bir hal ile yaşam sürüyor.

Düşünün günde 20 bin litre hava soluyoruz ancak nedir,niyedir,nasıldır,nedendir? Merak edip öğrenme ihtiyacı bile duymuyoruz.

Alışkanlık kötü bir şeydir.

Anne evladına köle olur,suyunu,aşını her türlü hizmetini hiç aksatmaz.

Evlat öyle alışmıştır ki 70 yaşında ki annesinden su istemeye devam eder.
Bu alışkanlık nankörlüğün kapısıdır.

Aynı yoldan gitme,alışma hiç bir şeye!

Alışkanlık taklite,taklit ezbere dönüştüğünde gerçekte kim ve ne olduğunu asla bilemezsin..
Alışkan;kördür,sağırdır,dilsizdir,yeniye kapalıdır.

Alışkanlığa teslim ettiğiniz namazları taklitten kurtarın.

Ara sıra buradaki gibi namaz deneyin.http://www.ademkorkmaz.com/yazi/536-kur-an-a-gore-namaz.html


A.K

 

ALIŞKANLIK HAKKINDA;

 

Alışkanlık insanın ikinci huyudur.Montaigne

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.Amos Parrish

Alışkanlık, bir halata benzer. Her gün bir lifi örer ve sonunda, onu koparamayacak kadar güçlü yaparız.Horace Mann

Alışkanlıklar, bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler.St. Augustine

Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.Benjamin Disraeli

Alışkanlıktan daha büyük bir şey yoktur.Ovidius

Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez.Balzac

İlk gördüğümüz zaman korktuğumuz nice şeyler vardır ki, zamanla alışır, hiç aldırmaz oluruz.Aisopos

İnsan alışkanlıklarının çocuğudur.İbni Haldun

Mademki alışkanlıklar, hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.Bacon

 

Tilki, derisinden vazgeçer de, alışkanlıklarından vazgeçmez.Suetonius