İrade Konusu

"De ki: Allah dilemedikçe, kendime hiçbir fayda ve zarar getirmeye, kâdir değilim." 7:188
"Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah bilendir, hikmet sahibidir."76:30
"Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz." 81:29

Külli irade ve cuzzi irade tanımlaması birbirine zıt manalardır.
Külli :Her türlü Şey'in/Bütün İradenin Sahibi demektir.
Cüzzi; Bir parça iradenin sahibi anlamı taşır.

Her/Bütün iradenin sahibi deyipde ondan bir parça irade almak Külli kelimesinin manasını değiştiriyor.
Öte yandan yukardaki açık ayetler külli ve cuzzi gibi bir açıklama yapmanın yanlış olduğunu söylüyor.
Dileyenin Allah olduğunu ifade etmekte.

Ancak esas anlatmak istediğimiz ise iradenin bütünü ile emanet olmasıdır.

"Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi." 33:72

Ayet insan vurgusu ile kesin bir sınır koymakta.

Göklerde(uzayda),yerde,dağlarda ve hayvanlarda olmayan bir şey bu.

Rabbimiz bilir.
Kendi dünyasında tek başına bir an içinde yaşayan insan'a verilen emanet,geri alınacak şey muhtemeldir ki külli iradedir.Ve bu doğru kullanıldığında insan'a cennet oldurabilir,yahut cehennem.
Bu irade sebebi ile Allah insan'a şah damarından yakındır.
Öyle ki her düşündüğünü bilir,her duygusunu bilir.
O'nun ilminde cereyan eden bir durumdur.
Her türlü fikir ve düşüncesi,niyetleri,kelimeleri,inançları bu emanet sebebi ile hayat bulur.

Bu yüzden bolca dua etmeli,güzel düşünmeli,şirksiz iman etmelidir.
Bu yazıyı okuyup hala emanete ölümden sonra tam anlamı ile sahip olacağını düşünenlere kötü bir haberim var.Emanet'in manası geri iade edilecek olan demektir.

Bu dünyada bu emaneti bir çokları keşfetti.
Lakin geri vereceklerini bir türlü düşünemiyorlar.
Bu yazıdan da zaten haberleri yok.
Kilitlenip,anahtarlarını şeyhlerine verenler ise bu yazıyı farklı bir kaç kelime ile şeyhleri'nin yazmasını bekliyorlar.

Rabbim ahmakların,aptalların,şeytanların sürtüşmesinden,bulaşmasından,saldırısından sana sığınıyorum.Aklımızı koru.Gönlümüzü aç.
Bize karşı kibirlenip,kendi bildiğini doğru zannedip,yazdığımız makalede imla hatası arayan,anlatım bozukluğu arayanlara karşı yazdıklarımızı perdele.
Biz yazdıktan sonra önünden,arkasından mana aşırıp kendine göre düzenleyip fikri gibi sunup,peşi sıra bilgiyi önemsizleştirmeye çalışanların şerlerinden sana sığınıyoruz.

Ey Vehhap olan rabbimiz. Bizlere iyilik yapma şevki kazandır.Yaptığı iyiliklerden zerrece bir karşılık ummayan ve teşekkür bile beklemeyen bir şahsiyet ver..

Cumanız Hayırlara vesile olsun.

A.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile