Sekar isimli cehennem

Sekar isimli cehennem halkının nidalarını işitiyormusunuz?
Feryad içindeler..
Onlarla biraz konuşalım mı?

-Sizi Sekar isimli cehenneme ne düşürdü?
-"Biz namaz kılanlardan değildik"74:43
-Sadece bumu sizi oraya düşürdü? Başka bir şeyler var mı idi ?
-“Yoksula yedirmezdik.”74:44
Feryad ve figanlarınıza artık dayanamıyorum,Bu yüzden son bir soru daha sormak istiyorum.Lütfen cevaplayın!
-Orada olmak için ne yapmak lazımdır?
Gözleri kan revan içinde, bin bir türü pişmanlığın hakim olduğu sesle cevap geldi;

-"Bâtıla dalanlarla biz de dalıp gitmiştik."74:45

Bu cevabı biraz kurcalayalım!
Batıl;boş işler anlamına gelmektedir.

Doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; gibi manalar içermektedir.

Mesela futbol vb.. şeylerin taraftarlığı boş iştir.
Particilik boş iştir!
Ecdadcılık bir çeşit ölü seviciliktir.Boş iştir.
Horoz,köpek vb hayvanları kapıştırmak,kavga ettirmek boş iştir.

Boş iş çok fazladır. Sizi sürekli oyalamaktadır.Gerçek düşmanınızı göstermemek için her türlü boş iş keşfetmeniz için sizi beklemektedir.

Rabbim Sekar ve diğer cehennemlerde olmaktan sana sığınıyoruz.

Müddesir Suresi Linki:


A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile