Örnek İnkarcı Eşler

"Allah, inkâr edenlere, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi. İkisi de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, (kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: "Ateşe diğer girenlerle birlikte girin!" denildi." 66:10

Hayatları boyunca eşlerini anlamak istemeyen iki insan.Hep göz önünde,ulaşılabilir,hataları olan, tuvalete giden,ara sıra başı ağrıyan eşlerinden gelen habere iman etmeyen ve dahi salak,ahmak,aptal görüp ihanet etmeye değer bulan bu kadınlar eşlerinde insan olmanın tüm görkemini gördükleri için iman etmeyi ve gelen bilgiyi kabul etmeyi hep sonraya bıraktılar. Bazısı yüzlerce yıl sonraya bıraktı. Her sonraya bırakış bu salih insanlara yük olarak,sıkıntı,çile olarak dönüyordu.
Nihayet kadınlara ölüm geldi.

Ahirette dünyada olduğu gibi temiz kalpli eşlerinden yine yardım göreceklerini umdular. Ancak buna Kahhar olan izin vermedi. Semi olan'ı işittiler;
"Ateşe diğer girenlerle birlikte girin!"
Allah bu örnek ile hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağını ve herkesin yaptığını bulacağını haber veriyor.

Rabbim ihanetin ve inkarcılığın her türünden sana sığınıyoruz.

A.K