Durumu Düzeltme

"Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah’ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah’a has kılanlar müstesnadır. Bunlar mü’minlerle beraberdirler. Allah, mü’minlere büyük bir mükâfat verecektir."
Kur'an 4:146

Ancak ile kimlerin kurtuluşa ereceğini sıralayan ayet tövbe etmekle başlıyor.

Önce tövbe edeceksin ve durumunu düzelteceksin!
Kur'an'a sımsıkı sarılacaksın ki burda parantez açmalıyım.

Kur'an'a saırlmak dendiğinde pek anlaşılmıyor.

Kısaca Kur'an'a sarılmak; İncile ,Tevrata,Buhariye,filanca alimin eserlerine,falanca hoca efendinin kitaplarına ve dahi hadis kitaplarına sarılmamaktır.Kur'an Allah'ın kitabının Kur'an olduğunu defalarca ifade etmiştir.O kadar ki peygamberin sünnetini (davranış şekillerini) dahi izaha gerek kalmayacak şekilde açıklamıştır.

Ayet Kur'an'a sarılmayı ifade ettikten sonra başka bir gerçeği açıyor;"Dinlerini Allah'a has kılanlar..."
Kur'an'a sarılmayı izah ettik,bir çok dost kaybedip,düşman kazandık!
Dini Allah'a has kılmayı açtığımızda kim bilir başımıza daha neler gelir.

Rabbim bize cesur yaşamayı kazandıracak nitelikler bahşet!
Cesur yaşayacamaya yelken açtıracak rızık ihsan et!
Bizi bizden koru! İlmi ile amel eden salihlerden eyle..
Münafıklığın her türünden bizleri koru.

A.K