Kim ahiret kazancını istiyorsa

"Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz." 42:20

Kazanç diyor ayet.
Elde edilen şeylerden bahsediyor.

İnsan dünya hayatı için ilim ister ve alır.Makam ister,şan,şöhret,itibar ister ve alır.
Tüm bu isteklerin bedelleri vardır.Sorumlulukları vardır.

Mesela bir yerlerde çokça parası olan kişinin sorumluluğu ile zor geçinen kişinin sorumluluğu aynı değildir.Ev sahibi olmak bile sorumluluk getirir.
Sorumluluklar başa bela olarak beklerken bedeller dünya yaşamı süresince verilen yılların çoğunu alır götürür.

Dünya hayatına ait şeyleri istemenin sonucu olarak elde etmek için yalan söylemek zorunda kalır ve böylece ticareti yoluna koyar.Yeri gelince çevresindekilere kolayca hainlik ederek makam elde eder.Türlü yollarla itibar kazanır.
Dünyalık enteresan ilimler öğrenir.
Ve öğrendiği ilmin bekçiliği yapma telaşından sıra ahirete gelmez.

Bu yüzden kim neyi istiyorsa bedelini ödemek zorunda.
Dünyada bu kadar yoksul,aç sefil varken biriktirilen para ve dünyada bu kadar çok zülüm varken kazanılan makam kesin olarak sorunludur.
Ve başa bela denecek kadar vahimdir.

Bu yüzden hayırlısını istemeliyiz.Ve şeytan'ın " o kadar şey yapmana rağmen zor geçiniyorsun,itibarın,makamın bile yok" gibi telkinlerine gülüp geçmek doğru bir haldir..Ve aslında mevcut durumun nimet olduğunu bilerek yola devam edilmelidir.

A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile