Allah'a teslim olmalıdır

"Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir"51:23

Göğün başka,yerin başka rabbi var olarak anlamak gerçekten çok ciddi bir sorun teşkil eder.

"Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter: "70:40

Adam bu ayeti okuyup yönlerin rabbi var olarak alıgılayabilir.
Bu algı Şeyta'nın istediği gibidir.

" De ki: “Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,"

Adam ağaran sabahın yine ayrı bir rabbi var olarak anlayabilir.Ancak bu anlayış sapkınlıktır.

""Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik""26:48

7 Mlyar "RAB" yoktur.Milyarlarca "rab" yoktur. Bu düşünce Kur'an'a muhalefet eder.Herkesin rabbi farklı değildir.

İbrahim'in rabbi,Musa'nın rabbi,İsa'nın rabbi gibi izahlar bizlere aslında bu isimlerin birer alem olduğunu söyler.
Yani sizler birer alemsiniz.
Her insan içinde bir dünya barındıran alemdir.

Bu yüzden insan başka isimlere değil Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmalıdır.Kur'an bize Alemlerin rabbine teslim olmamızı telkin eder.

Rabbimizin Allah olduğunu doğru yol işareti ile birlikte açıklayan ayet'i okuyalım;

""Rabbimiz Allah’tır" deyip sonra da istikamet üzere, doğru yolda yürüyenler yok mu, işte onların yanına melekler inip: "Hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vâd edilen cennetle sevinin!" derler."41:30

Rabbim bize idrak genişliği ver. Bizi şaşırtma!

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile