Bölücüler

Gavsları gündüz mü'minlerin (!?) tövbesini,gecede cinlerin tövbesini alıyormuş.(!)
Genç muridler gururla ve övünç içinde bu sırrı tartıştıkları kişiye verdiler.

Gavs:?
Tövbe almak;?
Mü'min:?
Cin:?

Hangisini düzeltelim.

Bugünlerde sahnede yer alan cemaat ilerleyen süreçte yerini başka cemaatlere bırakacak.
Sahne hiç boş kalmayacak.Biri gidecek,diğeri gelecek. Bu şov hiç bitmeyecek.

Oysa Allah tarafından Nuh'a,İbrahim'e,Musa'ya,İsa'ya ve Resul'e tavsiye ettiği kanun bu şovmenler tarafından hiç okunmamaktadır.

"O, size dinde Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi ve İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi de kanun kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!"42:13

Evvelce tavsiye iken bizim için artık bet bir şekilde olan Bu kanun:Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" kanundur. 

Ancak bugün cemaatler kendisinden olmayanı kafir,hain,müşrik görerek dışlamaktadır.
Oysa müslüman olduğunu söyleyen kişinin ne olduğunu söylemek ancak Allah'a aittir.A Allah inananlara mümin/müslüman ismini vermiştir.Bu isim dışında hangi niyetle olursa olsun söylenen,koyulan her isim bölücülüktür.Allah'ın kanununa aykırıdır.Çünkü ayrılık isim koymakla başlar.

Müslüman ifadesinin önüne arkasına konulan her ifade bölmektir,parçalamaktır,ayrılığa düşmek,ötekileştirmektir.

Kur'an dışındaki tüm dini kaynaklar yorumdur.Bu hadis olduğu idida edilen ifadeleri de kapsar.Çünkü S.A.V tüm vahyi hiç bir şey gizlemeden açıklamıştır.

Açıkladığı dışında dini bağlayan hiç bir şey olamaz.

"Ey Elçi! Rabbinden sana ne indirildiyse onu tebliğ et. Tebliğ etmezsen vazifeni yapmış olmazsın. " 5:67

Ne eksik,ne fazla! Ne indirildiyse onu tebliğ et! Diyen ayeti okumayanlar hangi dinin mensubusunuz?

“O bize isnaden ba'zı lâflar uydurmağa kalkışsaydı. Elbette biz onu ondan dolayı kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. O vakıt sizden hiç biriniz ona mâni de olamazdınız.” 69:44-47

Eğer laflar(hadisler) uydurmaya kalksaydı diye vurgu yapan ayetin bahsettiği nedir?
Ve işte bu bölünenler bu işi başara bilmek için kendi yalanlarını Allah'a mal etmek zorundalar.Ve bunun bedeli ödeyecekler.

"Baksana, kendi yalanlarını nasıl da Allah'a mal ediyorlar! Açık bir günah olarak bu onlara yeter.4:50

“De ki: Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.”10: 69

“Allah adına yalan uydurandan ya da onun âyetleri karşısında yalana sarılandan daha zalimi kim olabilir? Allah o zalimleri umduklarına kavuşturmayacaktır.” 6:21

Allah adına yani din adına yalan uyduranlar kimdir? Ve bunu âyetleri karşısında yalana (hadis olduğu idda edilen sözlere,şeyhlerin kitaplarına) sarılarak yapanlar Kur'an(meali) okuyor mudur? 

“Kesinlikle O (Kur'ân), Sana ve kavmine bir Zikir, yani bir hatırlatma ve doğru bilgidir. ona uyup uymadığınızdan, Yakında sorulacaksınız.” 43:44

Artık herkese kendi dini vardır. Ya dini Allah'a/Kur'an'a özgü kılacaksınız yahut kendi dünyanızda birden fazla iradeye teslim olacaksınız. Oysa Kur'an iradesi Allah iradesi iken geri kalanlar Kur'an da ki din gibi onlarca ve hatta yüzlerce din inşa edip sizleri,bizleri bölmekte ve bölmektedir...

A.K