Hadis Muamması ve Kimin Sahih hadisi?


"İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için temelsiz hadislere sarılırlar."31:6

Evet yanlış okumadınız aynen öyle yazıyor,hadislere sarılırlar demektedir.
Aynen şöyledir;Lehve-l- HADİSİ liyudille

Biri cevap veriyor;
-Efendim burada bahsi geçenler şiilerdir.
Başka bir ayet daha vermeden önce "şiiler de sizin için aynını söylüyor" bilgisini vermeliyim.

"Artık bu Kur'ân'dan sonra başka hangi hadis'e inanacaklar."7:185

Evet yanlış okumadınız aynen böyledir.
Metin aynen şöyledir; Febi-eyyi HADîśiN ba’dehu

"Kuran'dan başka hangi hadis'e inanacaklar?"77:50
Okudunuz mu
Metin şöyledir;HADîśiN ba’dehu

Daha fazla içerisinde hadis kelimesi ile vurgulanan ayet mevcut.

Bir çok açıklamaya gidebilriler.

Ancak açıklamaları fetva gibi olur.

Ve doğru çizgiye oturmaz.

Çünkü hiç bir sıradan söz/hadis Kur'an'ın önüne geçemezken hadis olduğu idida edilen sözler geçmektedir. Bknz: ŞİA

Ehli sünnet dedikleri diğer bir fırka ise kendi arasında onlarca kategoriye ayrılmıştır.
Her mezhebin ve hatta günümüzde ayrışan her cemaatin sahih hadisi farklıdır.Hatta her hoca'nın sahih hadisi farklı olmaya başlamıştır.

Saf bir niyet ile bu olup bitene baktığımız da kimin sahih hadisini din diye kabul edeceğiz.

Tasavvuf dünyasının sahih kabul ettiği hadisleri bir başka ciddi grup ısrarla uydurma kabul ederken,tasavvuf dünyası da diğer gurubun sahih hadisini uydurma kabul etmektedir.

Tüm bu karmaşaya ya dahil olursunuz yahut tek hadis,tek söz,tek otorite,tek irade Kur'an'ı kabul edersiniz.

Kur'an ve Hadis'i bir araya getirmeye çalışanların ortak noktası: İkisinden biri ile henüz tanışmamış olmalarıdır.. 

Korunan ile korunmayan arasında fark korkunç boyutlardadır.

"Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız."15:9

A.Korkmaz