Şehid Olmak - Şahit olmaktır

Şehitlik diye isim verdiğimiz şey aklımızın alabileceği en yüksek mertebenin manasıdır.Ve diri olmanın en muhteşem halidir şehitlik.

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar."3:169

Allah'ın halifelerinin en önemli özellikleri şehit olmalarıdır.

Şehit olmak zamAN'a dönüşmektir.
Şehit olmak hayat'a dönüşmektir.
Şehit olmak Herkes olmaktır.

Şehit olmak için bedenin ölmesi gerekmez.
Beden'in içindekinin Allah yolunda ölmesi yeterlidir.

Secdeye gidin.Ve içten,samimi bir dua ile "Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz." hükmü ile şehitliği dileyin.O kadar ki bütün dualarınız bununla başlasın bununla bitsin..

"Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler."3:170

"Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz."2:154

Ölümden korkanlara bir kez daha bu ifadeyi tekrar etmeliyim; "Hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler"3:170

Düşünmek isteyenler için not; "Şehit" Şahit anlamına gelmektedir.Aynı zaman da Allah'ın isimlerindendir. Açılımı ; Her an her yerde hazır ve nazır olandır.(?)

A.K