Zengin Olma Duaları

Evine girdiğinde Selam ver! Sonra geri al.İhlas süresini ve Fatihayı oku.
Kelimeler çok önemlidir! "Tekrar ettiğiniz kelimeler beyninizde değişik anlamlar bulur." Beyinin potansiyelini keşfetmenize katkı sağlar! Öyleki" ticari zeka" "deha" gibi kelimelerle anlatılan düşünme ve aksiyon ortaya koyma yetisini elde edersiniz. Bu yüzden ayrıca Esma kavramı hakkında araştırma yapmanızı önerrim..

Aşağıda vereceğim Esmaları ve Ayeti izah ettiğim şekli ile hayatına yansıttığında Allah katında zenginlik neyse Onu yanında bulacaksın! "Allah cömerttir! Cömerleri Sever. Cennet cömertlerin yurdudur." Bir şeyler olmalı ki verebilesin.
Mutlaka hakkımda hayırlı olanı nasip et duası ve düşüncesi ile devam etmek gerekmektedir. 

40 Gün aksatmaksızın hergün 40 kez Allah'ın El- Aziz (İzzet ve Azameti ile Herşeye Galip)ismi zikredilecek ve üzerinde tefekkür etmelisin."Ya ilahel alihetir refiy'ı celalüh" (a lar uzatılacak)

"Yâ müzille külli cebbârin anîdin bikahri azîzi sultânih"


(Ey Müzill Cebbar-el mütekebbir olan Allah zül-celâl celle şâne teâlâ. Yer yüzünde kendini büyük görüp tekebbürlük eden fesad ehli cebbarları ve fakirlere, zayıflara gaddarlık edip mallarını yağma eden, zulümde haddim,aşan cebbar anidlerin hepsini galebe-i kahrı celâlin tasallutu ile izlâl (zelil) hor, hakir ve sefil edersin.) 

Ezanların peşi ezanı işittikçe Fatihadan sonra 3 kez tekralanacak.

"İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym" 


(Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir.)Hergün 15 kez tekrar edilir..

Ayrıca evde oturan eşiniz hergün Vakıa süresini meali ile okumaya devam etmesi gerekmektedir.Eşinizle birlikde ayetlerin mealleri üzerinde yatmadan önce mutlaka sohbeti ihmal etmeyin.

Bunlara devam ettiğinde Gani olan Allah'ın izni ile hakkında hayırlı olanı istediğinde onun katındaki açılımı ile Zengin olacaksınız.. Çok istersen senin katındaki zenginliğide alırsın. Ama hayırlı olanı istemek eftal olandır.

Yukarda ki dualarda çok yaygın olan güzide alimlerimizin kaleminden çıkmış Esma el Hüsna açıklamalarından kısmen istifade edilmiştir.

 

ADEM KORKMAZ
www.ademkorkmaz.com