Dünkü sen

Dünkü sen de sana ait değildir.
Sen dünkü senin kararlarının,tercihlerinin sonucusun.
Allah'ın Malik oluşu dünleri de kapsar. Buna da iman et.

A.K