An

Ahirete kullanmak üzere sürekli olarak an biriktirisiniz.
Allah'ı andıgığınız an ne kadar çok ise o kadar sizin için Allah vardır..

Adem Korkmaz