Allah'ın Boyası

"..deyiniz ki: “Biz, Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kimdir?.." 2:138

Dünya ve içinde ki yaşam ressamı Allah olan capcanlı bir tablodur. Bu tabloda başınıza gelen, görünen görünmeyen her şey Allah tarafından resmedilir. Sevimli küçük çocuklar, anneleri, parklar, yollar velhasıl her türlü şey an içinde çizilmeye devam etmektedir. Bir şeye kızarken, bağırıp çağırırken, zorbalık yaparken ressamı hatırlayın.

Adem Korkmaz