Zaman Algısı

Yüz yıllık huzuru bir anlık acı unutturuyorsa, yüz yıllık cefayı bir anlık huzur unutturuyorsa, ya yaşananlar gerçek değil, yahut "AN" yüz yıldan daha uzun.? 

"Evet, onları gerçek ve hikmetle, ciddî maksat ve gayelerle yarattık, ama onların çoğu bunu anlamazlar."44:39

Zaman algımızda ciddi sorunlar var.  Tabiki herşey "gerçek". Sadece göründüğü gibi değil. Göründüğü gibi olmayan şeylerden biride zaman algımız.

Adem Korkmaz