Neyle karşılaşırsan karşılaş ondan daha güçlü

Neyle karşılaşırsan karşılaş ondan daha güçlü olmadığında ona karışırsın.Seni kendine dönüştürür.
Otlar ceylana,ceylanlar aslana.
Güçlü güçsüzü kendine dönüştürür.

Mana aleminde durum benzerdir.

Bilincini en az 99 sıfatı bulunan Allaha götür.