Gayret et ancak acele etme!

Gayret et ancak acele etme!
Bu ikisi genelde doğru okunmaz.
Hataların ekseriyeti aceleden kaynaklanır.
Stres acelenin çocuğudur.