Eleştirmeden önce çözümü düşün

Eleştirmeden önce çözümü düşün,çareleri bulmaya odaklan ve bulabildiklerini,eleştirinin arkasından mutlaka ortaya koy..
Bu senin samimiyetini gösterir.