Biricik vazifen

Biricik vazifen bir an önce rabbine ulaşmaktır.