"Rabbinin,

"Rabbinin, her şeye tanık olması, yetmez mi sana?"41:53