"Peki, bu Kur'an'dan

"Peki, bu Kur'an'dan sonra hangi hadise iman ediyorlar? " 7:185