Namlunun ucunu

Namlunun ucunu kendine çevirmediğin sürece bu savaşı kazanamayacaksın!