Özgürlük

Özgürlük;Vatansız,milletsiz,işsiz,kimsesiz,dinsiz,partisiz,,cemaatsiz,ailesiz,makamsız,itibarsız,takımsız ve bedensiz kalmaktır.

Ancak bunlar ve benzerleri olmadığında kişi özgür düşünebilir.
Ve vicdanını hakim koltuğuna oturtabilir.
Aksi halde hakim koltuğuna oturan vicdan sahibi olduklarını korur.
Ve hem kendini,hem sizi kandırır.

Adem Korkmaz