Ayetel Kursi Neyin Kursisidir

Ayetel Kursi ismi ile anılan bu ayeti manası üzerinde tefekkür ederek okuyanlar görecek ki Kur'an da 1000 ayetin anlattığını anlatıyor..
Bu öyle bir ayettir ki "kişi okurken ölmüş olsa kendini cennete bulurdu" diye anlatılmıştır.
Vakit namazlarının hemen peşine mutlaka bu ayeti okuyunuz.

Bu ayetle ruhunuz bilmediğiniz alemlerde büyük adımlar atar.
Her bir adım güneşle dünya arasında ki mesafe kadardır.Ki bu kadar mesafe için bir ramazan ayı oruç tutmak gerekirken samimi ve manası yönünde bir düşünce ile çok sağlam yol kat edilmektedir.
Bu örnekler önemini ifade etmek için anlatılmıştır.

Ayrıca "Ayetel Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak 17 de kapalı olarak. " Ki hiç bir ayette bu kadar isim bir araya gelmemiştir.

Aşağıda hem orjinal metin hem türkçe meal ve ayrıca dinleyeren öğrenmek için video linki ekliyorum.
Kolay gelsin..

A.K

"Bismillahirrahmânirrahîm"
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

"Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla."

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile