Hiristiyanların hadis kitapları yoktur

Hiristiyanların hadis kitapları yoktur. Yahudilerin hadis kitapları yoktur. Yüzbinlerce hadis yazılı kaynakları yoktur.

Çünkü şeytan onların kitaplarını bozmayı başarmıştır.

Ancak islam dininin Kur'an dışında kaynağı vardır.
Şeytan Korunan kitaba yaklaşamadığı için geri kalanların içine sızmıştır..

Alevilerden,Şiilere kadar,Caferilerden,Vahabbilere kadar tümünün Kitabı Kur'andır. Ehli sünnet dedikleri sunniler bile bir takım cemaatlere ayrılmıştır. Diyanetin imamının arkasında namaz kılmayan cemaatler vardır.

Hepsinin ortak noktası Kur'an' dışındaki kaynaklara yönelmiş olmalarıdır..

A.K