Alak suresi OKUMAK

Alak suresi Kur'an'ın 96. suresidir. 19 ayetten oluşmaktadır. İlk vahyi taşıyan süredir.
Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir.
"Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir."

Rivayete binaen ilk ayet olması,kalemden yani ilimden bahsetmesi ile aslında bu sürenin idrak genişliğine vesile olacağını anlarız.İlim ve tebliğ ile çalışma yapan mümin kardeşlerimize her gün bu sureyi okumalarını tavsiye ederim.
Gerçekten anlaşılıyorsunuz,diliniz çözülüyor..
İnsanlara Kuran dersi,ilmi vermeye başlarken ilk 5 ayeti mırıldanmalıdır.
Deneyin ve anlaşıldığınızı görün!.

A.K
ALAK SURESİ

http://www.ademkorkmaz.com/Kuran/category/mealleri/96-alak-suresi/page/19/