Kuran ve Musaf

"Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir.."Kur'an 41:37

Saf hakikat ile güneş'in ayet olduğu bir Kur'AN düşünün.

Kağıt üzerinde yer alan mürekkepleri Rabbimizin ayeti zannedenlere hiç bir şey anlatamıyorum..

En bahtsız insan bilmediği bilmeyendir.
Bilmediğimizi bildik Allah'ım.Teslimiz..

A.K