99 Gizli Şirk

Görebildiğimiz kadarı ile en az 99 gizli şirk bulunmaktadır. SubhanAllah çizgisi ve Allah'ın Malik(Sahip) ismine iman edip gereği gibi yaşamak lazımdır.

A.K