Ayetel Kursi Okuyun

" O, (tüm mahlukatın)önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır."

Ayetel kursi mealinden bir kesit alıntıladık.Ayet,Allah'ın dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamayacaklarından bahsetmektedir.

Müminler dostları ile,tanıdıkları ile sohbete başlamadan önce 7 ve katları şeklinde ayetel kursi okumalıdırlar.Bunu okurken konuşacakları konuyu düşünüp Allah'ın dileği ile ilminden arı bir şekilde istifade etmeyi murat etmelidirler.

Bu istekle başlayan sohbetlere şeytan daha az karışabilir.

A.K