Allah insanla konuşur mu

"Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi(melek) gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki O çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir." ŞURA 42:51

Ancak ifadesi bu üç yolun dışında Allah ile konuşulmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu sesi bu dünyada arayanlar sağır olmalılar.(?)
Dikkat edin resullerle,nebilerle demiyor İNSAN ile diyor.

Bu ara bir diziden bir replik yazmalıyım.
"Eğer insan tanrıyla konuşursa bu duadır, tanrı insanla konuşursa bu şizofrenidir."

A.K