İsyan ve Ceza

"İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz."24/19

"Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir."49:7

"Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü(zatı) işte oradadır."2:115

İsyan Nedir; "Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya bir güce/SİSTEME karşı gelme, başkaldırma, ayaklanma.Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme!"

Rabbim bizi senden razı olmuşlardan kıl! 
Sana isyan etmenin her türlüsünden yine sana sığınıyoruz.

A.K