Kurana Sımsıkı Sarılmak

"Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın.."(3/103)

"Allah'ın Kitap'ına sarılanlar ve dinlerine Allah için candan bağlananlar müstesnadır."(4/146)
"Kitab'a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz."(7/170)
"Allah'a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır! "(22/78)
"Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin."(43/43)

" Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır.” (Hud-1-2)

Allah Azze ve Celle Kuranda kesin olarak"Bu kitaba sımsıkı sarılın" diyerek müminleri uyarmıştır.Ve kuran dışı kaynaklara uyanların şeytana uydugunu ifade etmiştir.Yukardaki ayetlere bakınız lütfen.

Kurana sımsıkı sarılmak kollarınızın arasına alıpda hasret gidermek değildir. Bir çoklarını şok edecek ama  benim anlayışma göre Kurana sımsıkı Sarılmak Kurandan başka hiç bir kaynağı dinde otarite olarak görmemektir.
Kuran'a sımsıkı sarılmak başta şatafatlı bir şekilde sunulan "Hadis İlmi"(Uydurma) olmak üzere kurana giderken karşımıza çıkacak tüm engelleri yok saymaktır.Dikkatiniz çekerim Şeytan olsaydınız bu dine zarar vermek için ilk dalacağınız yer hadisler olurdu.( S.A.V 3 yaşında kız çocuğu ile evlendi gibi iddalar bu ilme dayanır.)2 milyon olarak not edilen sözde Hadislerden Malesef Kuran'ı Kerime sıra gelmemektedir.
Sohbetlerde Riyazüs'Salihin okunur..
Sahabelerin hayatları özlemle yad edilir.
Ama nedense Kuran sadece Arapça okunur ve geçilir..
Sohbet'e hiç bir şekilde anlamı okunmayan Yasinle başlanmış,kendilerini hiç alakadar etmeyen ve onları hiç tanımayan sahabenin burnuna gelen Cennet kokusu ile devam edip,Gavslarının,şeyhlerinin veya üstatlarının nasıl kerametler göstertiği şatafatlı ve yaldızlı kelimelerle anlatılmış ve yine anlamı hiç okunmayan Yasin ile son bulmuştur.
3 saat süren sohbet de herhangi bir sürenin ne konusuna girilmiş ne anlamı üzerinde durulmuştur..

Bu yüzden Kuran'a sımsıkı sarılmanın ne olduğunu bu ortamlarda anlayamaz ve öğrenemezsiniz..

Kuran'a sımsıkı sarılmak Şeyhine -Güle güle demektir.
Kuran'a sımsıkı sarılmak; Mezhep imamlarınada elveda demektir.
Kuran'a sımsıkı sarılmak; Günümüzde tvlerde cirit atan hocalara -Defolun demektir.
Kuran'a sımsıkı sarılmak; Cemaatlere muhalefet olmak demektir!
Kuran'a sımsıkı sarılmak; Üstatlara siz bilmezsiniz; Ancak Allah bilir demektir.
Kuran'a sımsıkı sarılmak; Bunu hatırlatmak ve karşılığında yalnızlığa itilmek demektir.


Kurandan başka kaynak tanımayıp bunu haykırdığında dışlanırsın!
Hiç bir grup,cemaat,tarikat,ekol,fikir erbapları seni kabul etmez..
Çünkü hepsinin lideri mutlaka bir yerlerde bir ayetle çelişiyordur..

Çünkü bu liderlerin bir dev'e dönüşen kibirleri (Egoları/Nefisleri) bir türlü "Ben Bilmem Allah bilir" diyemiyordur.


Etrafınız bayram yeri gibiyse,eş dost  olmasından çok fazla ise,iş güç benim cematimden gibi milliyetçilik doğrultusunda ticari duruşunuzda sizin tanımınıza göre bereketde olmuş ise,Kuran haric her türlü kitap havada uçuşuyorsa ve kendinizi,yolunuzu hiç şüphesiz doğruda buluyorsanız,neşeniz yerinde ise ve kendinizi günahsızda görüyorsanız Rabbim yardımcınız olsun! Duruşunuzu yoklayın..Garip olmanın ne olduğunu öğrenin!

Bu açıdan  bana göre Kuran'a Sımsıkı sarılmak  O'nun adına konuşanları susturak demektir.

Onun adına konuşanları  Kuran!ı okuyarak  susturduğunda gerçekten garip olursun!

İçerde hicret ve hicran  başlar.. 

Ne dostun kalır,ne arkadaşın..

Anlatılana göre; İslam garip başlamış yine garip bitecektir./gidecektir
"Ne mutlu o gariplere" S.A.V

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile