Çok yanlış bir kanaat var.

Çok yanlış bir kanaat var. Bu kanı "Müslüman doğma " düşüncesidir ki çok yanlıştır.

Türkiyede doğmuş olmaları nedeni ile müslüman olduğunu zannetmektdirler.. Vatikanda doğsalardı büyük olasılıkla katolik hiristiyan olacaklardı.Bu yüzden müslüman anne ve babadan doğmayı büyük bir şans olarak görürler. 
Tüm bu görüşler yanlıştır. Ve Allah'ın adil sıfatını yok saymaktır.

İslam olmak için Allah'ın kelimelerine şahitlik edilmesi ilk kuraldır.
Daha net bir ifade ile müslüman olmak için Allah'ın kelimelerinin yer aldığı Kur'an'ı ağır ağır, güzel güzel okuduktan sonra kişinin,"bu kitapta yer alan bilgiye şahitlik ederim ve din olarak bu Kur'anın tarif ettiği islamı kabul ettim." Demesi gerekmektedir. Bu şehadetden sonra kişi islam olmuştur.

Günahsız doğulur. Ancak Müslüman doğulmaz. Müslüman olmak bir seçimdir.

A.K.