Din Gününü Farketmek

O benim!
Bu benim!
Tarla benim!
Ev benim!
Dün benim!
Çocuk benim!
Göz benim!
Aşk benim!
Elbise benim!
Koca,eş benim!
Şehir benim!
İş benim!
Patron benim!
Benim Hayatım!
Benim Dünyam!
..

Allah'ın “Malik” ismi fatihada ayrıca zikredilirken Melki ismi ise hükümdar olarak "Nas"süresinde ifade edilir. Yani Herşeyin sahibi ve hükümdarıdır.
Durum böyle iken Malik kimdir biraz düşünmellidir.

“Dîn gününün mâlikidir.” 1:3
"Bu ayetteki din günü ; kendini ” sahip ” zannedenlerin, kendilerinin gerçek ve mutlak sahiplerinin Allah olduklarını anladıkları gündür."

Kişi inandığında din günü o'nun için başlamıştır.
Sahiplik duygusu insanı malik isminden perdeler.
Malik ismine iman edenler Şirk'den büyük oranda kurtulurlar.
Dünyada varoluş amaçlarımızdan biride din günü bize gelmeden bizlerin din gününe gitmesidir.Diğer türlü din günü bize gelirse yanında cehennemin olması muhtemeldir.

Ne mutlu din gününe ulaşmış olanlara..

A.K