Allah'ın Ruhunu Yanlış Okumak

"Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve onu, Ruhu'l-Kudüs ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. (Size gelen) peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. " 2:87

"..Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın resulüdür, (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı "kün: Ol" kelimesidir, O'ndan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin."14:171

"Allah o zaman şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrail) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun."5:110

"Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir."17/85

"Rabbin meleklere, 'Kurumuş, yıllanmış balçıktan bir beşer yaratacağım,' demişti,Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!" 15:28-29

"Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü."19:17

"İmran kızı Meryem'i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti.."66:12

"Ruh ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler."78:38

"O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar." 97:4

Yukarda bahsi geçen ayetlerde Rahman olan Allah'ı insan gibi düşünüp ruhuda öyle değerlendirmek son derece yanlıştır.

Allah'ın ruhu" işareti ile anlatılmak istenen tanımlamaların tümünden münezzehtir.

Allah'ın ruhu manasını insan ruhu manası gibi algılamak subhanAllah ÇİZGİSİNE terstir..

Allah'ın ruhu,Allah'ın suyu,Allah'ın kulu,Allahın Rüzgarı,Allah'ın melekleri,Allah'ına arş'ı Malik olduğu için herşeyin sahibi odur.

"Allah'ın ruhu" manasını İnsan'ın ruhu gibi anlamak ve bu mana ile inanç oluşturmak korkunç yanlıştır.

Ve Baba-Oğul-Kutsal Ruh anlayışının tesiridir.

Ancak "..Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendirmelerinden münezzehtir."21:22

A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile