Firavunun Teknikleri 2

And olsun ki Musa’yı Firavun ve erkanına mucizelerimizle, apaçık bir delil ile gönderdik. (Oncak onlar) Firavun’un buyruğuna uydular, Oysa Firavun’un emri doğruya götürücü (irşad edici) değildi."11:96-97

Dünya tarihi boyunca halkları yöneten Firavunların taktiği genelde hep aynıdır.Ve hep aynı 3 yolu kullanırlar.

1-İlahımsı özellikleri olan yarı bir Tanrı Hükümdar
2-Bir çeşit Tanrı'nın oğlu/Yardımcısı/Temsilcisi
3-Çok önemli bir ilah ile halk arasında aracı

Bu üç yol da en önemli destekçileri kurdukları dinin yönetcileridir.
Yani din adamalrıdır.Din adamlarının bu destekleri karşılıksız kalmamaktadır.Destekleri sayesinde,yüksek maaşları vardır ve lüks içinde yaşamaktadırlar.

İşte ayette yer alan Firavunun erkanı Firavunun din adamlarıdır.
Musa mucizlerle onlara gitsede Firavunu tercih etmişlerdir.

Günümüzle kıyaslamayı da siz yapın!

A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile