Akıl sabit değildir

 
"Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. "2:269
"O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkarcı) kılar. "10:110
"Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız "36:62

Akıl konulu ikaz o kadar çok ki!
Gelin akıl hakkında biraz düşünelim;

Akıl sabit değildir. Akıl tutarsızdır.Değişkendir.

Irmak gibi akar.
Irmağa benzer.
Irmak bazen dağlardan geçer,bazen çöllerden,tarlalardan,ormandan ve bazende bataklıktan..

Bu yüzden akıl tutarlı olamaz!
Tutarlı olduğunda zeka ortaya çıkar.

Zeka ise bir nevi taklitçiliktir.
Bir çeşit kopyacılık.
Kopya olmayan insan mecburen yalnız kalır.
Kopya değildir.
Akıl sonsuz sürece dünleri getirmez.
Çölden geçerken çölün şartlarınıa göre durur,ormandan geçerken ormanın şartlarına göre hazırlanır.
Akılsızlar ise nehir örneğinde olduğu gibi ormandan geçerden elde ettiği ezberi,taklitçiliği tüm merhalede devam ettirir. Bu korkunçtur.

İŞİN GERÇEĞİNİ DUYMAK İSTERMİSİNİZ; İnsan ne kadar akıllı ise o kadar dengesiz ve tutarsız olur.
Zira geçmiş günlerde kalmak akıl'a göre değildir.

Aklı kullanmak kopya çekmek,taklit yapmak değildir.Kopya ve taklit zeka'nın işidir.

Herkesi aklını kullanmaya davet etmeliyiz.
Böylece "Hala aklınızı kullanmayacak mısınız ?" uyarsını kolayca anlarız.

A.K