Siyasiler ve siyasetle ilgilenmek

Siyasiler ve siyasetle ilgilenmek insana hafiflik duygusu verir. 
Karşı tarafın siyasileri hırsızdır.Haindir,alçaktır,satılmıştır,yobazdır,şudur budur.
Çaktırmadan,ima yollu,onları seçenleri de tüm hataların ortağı yaparlar.

Böylece karşı tarafın sadece görüntüden ibaret olan bir top sahasını dolduran ihtişamlı dışkısı muhalif cephenin gözlerini boyar.

Kişi böylece giysilerini dolduran,hatta ayaklarından yere sızan dışkısını göremez olur. Kendi dışkı kokusu o kadar yoğundur ki bu kokuyu muhalif olduğu cepheden aldığını zanneder.

Önce kendini gör,kendi oku,kendini yargıla,kendini temizle.

A.K