ZamAN Hakkında İşaretler (5.Boyutta İnsan)

İşte bu kadar kıymetli bir şey insan diline ve kelimelerine o kadar sinmiştir ki, görmemek neredeyse imkansız. Ayrıca sadece Türkçede değil, bütün dillerdeki biraz sonra vurgulayacağım kelimelerin içinde “an’a''  işaret vardır. Tabi ki milletlerin kültürleri doğrultusunda oluşan mana ile hep göz önündedir.

Israrla dikkat çekilmektedir.

İşte o kelimelerden çok önemli bazıları. Ve parantez ile kısaca benim tarafımdan nasıl okunuyor buna da değineceğim.

RahmAN: Allah’ın anıldığı ve rahmete dönüşmüş 4. boyut/ahirette Rahim olarak yansımış anlardır.

Enfal 45: ''Ve Allah'ı çok anın ki başarıya erişesiniz.''

ŞeytAN: İçinde televizyon dizileri, dedikodular, gereksiz dünya işleri, particilik, spor takımları bulunan, velhasıl Allah’ın anılmadığı, hatırlanmadığı 4. boyut/ahiret için gazaba dönüşmüş, pişmanlığa dönüşmüş anlardır.

Munafikun 9:”Ey İman Edenler! Sizi, mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın; böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır.”

Haşr 19: ”Allah'ı unutup da (anmayan), Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın; onlar, yoldan çıkmış kimselerdir.”

KurAN: ZamAN’ı 4. boyut/Ahiret için nasıl tasarlamamız ve nasıl kurmamız gerektiğini öğreten muhteşem bir zamAN rehberi.. Kaderi yazarken bakmamız gereken Aliy, Azim olan Allah tarafından rahmet olarak insanlığa hediye edilmiş kitap.

Bakara 239: ”Allah'ın size öğrettiği şekilde O'nu anın.”

Araf 171: "Size verdiğimi (Kitabı) kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız" dedik.

 İnsAN: 3. boyutta adı ins olup 4. boyutta İnsan olma şerefini kazanan mahluk. Doğru “AN” lar varsa bahtiyar, yanlış “AN” lar varsa bedbaht varlık.

İbrahim 7: ''Hatırlayın ki Rabbiniz size; Eğer şükrederseniz (doğru an) elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük (yanlış an) ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir!''

 Rahman 55: ''Ey cin ve ins cemaati! Eğer göklerin ve yerin çevrelerinden çıkıp gitmeye gücünüz yeterse hemen çıkıp gidiniz. Halbuki, bir kuvvet olmadıkça siz çıkıp gidemezsiniz."

 Rahman süresinde Arapça orijinal kelime olarak ayette ins olarak belirtilen buvarlık,bütün zamanını tüketmiş ve artık an kalmamış, yahut henüz an’ı almamış insANdır.

Üzerinde düşünmenizi önerim.

CAN: Zamanın dönüşmüş şeklinden oluşan ruhun diğer adı. Ayrıca bazı Kuran alimlerimiz cin ile can aynı şeydir demişlerdir.

İmAN: Büyük rehber KurAN’ın kurduğu ölçü ile zamanın değerlendirilişidir. Ve KurAN’ın kurguladığı zamanı kabullenerek elde edilmiş zamandır.

Ra'd 28: ''Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ı anmakla mutmain olur.''

MüslümAN: Allah’ın rab oluşu ile terbiye edilmiş zamanın sahibidir. Berrak, pırıl pırıl bir anların sahibidir. Yusuf (a.s)'un elde etmek istediği kusursuz temizlikteki anlardır.

Yusuf Suresi 101: ”Göklerin ve yerin Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. MüslümAN olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat. “

DüşmAN: Allah’ın zikrini yapacağın zamanı engelleyen şeydir. Zaman’ı Allah’ı anarak dönüştürmene engel olan ve bu zamanı elinden almak için çaba sarf eden şeylerdir. Dikkat edin Televizyonlar zaman hırsızı ciddi bir düşmandır.

 Mücâdele 19: ”Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır.”

UyAN: Zamanın ne olduğunu, kadrini, kıymetini anlamaktır. Ve böylelikle şeytanlı zamanları terk etmektir.

Mücâdele 19: ”..Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır.”

TAN: Seher’in en yakın olduğu, karanlığın bitmek üzere olduğu andır. Bu tanımlamayı “şey” ile birlikte okuyun ve tefekkürü artırın diye verdim.(?)

EzAN: Değerli vakitleri bildiren duyuru. Mutlaka Fatiha ile dua edilmeli.

 

ADEM KORKMAZ

5.BOYUTTA İNSAN

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile