"Allah, her canlıyı sudan yarattı. "

"Allah, her canlıyı sudan yarattı. "24:45

SU Allah'ın 22 farklı ismi ile hayatınıza dokunur.

SU derken; 
Rahman,Kuddüs,Selam,Müheymin,Aziz,Musavvir,Vehhap,Rezzak,Latif,Halim,Gafur,Hafız,Mukit,Kerim,Muhyi,Hay,Kayyum,Zahir,Muğni,Mani,Nafi ve Nur diyorsun..

"Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir. "32:9

Allah'ın ruhu dendiğinde şirkin kuşattığı bir düşünce ile okumayınız.
Allah'ın ruhu,onun rüzgarı,yağmuru,toprağı gibidir.

Onun sıfatlarını her fark edişimizde "SUBHAN ALLAH" Deriz.

SU" hayat içinde o isimlerin açtığı manaların uygulayıcısı..

Üflenen şeyin ne olduğunu ve nasıl yaşamı kuşattığını anlıyor musunuz ?

SUBHAN ALLAH diyebiliyor musunuz?

A.K.