Ümidini hiç bir zaman kesme..

Ümidini hiç bir zaman kesme.. Ve mutlu olman açısından karşına çıkan fırsatları değerlendir.Onları asla kaçırma. Bir yerde "Ankara'nın bağları " müziği çalıyorsa ayak uydur.

Nefsine zulmetme,o garibanın bir şey yaptığı yok.(?)

‘Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar.’10:44

Suçlu gibi ona(nefsine) yüklenme.
Geçmişi geçmişte bırak,yeniyi yenice yaşa.
Yeniyi israf etme,yeniyi kapatma.

Her karede adı Halık olanı görüp de mutlu olmaya özen göster inşallah.

A.K.