Kur'an 11/119 Cehennemin İnsan ve Cinle Dolması

Kur'an 11/118:"Rabbin dileseydi, kesinlikle bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Oysa ihtilaf edip duracaklardır."

Allah bütün insaları tek ümmet yapsaydı yinede bu birliktelikden rahatsız olup ihtilaf ederlerdi demektedir..

Çok uzağa gitmeye gerek yok! Müslüman olduğunu söyleyenlere bakın! Bir de övünerek diyorlar..
Birbirine ihtilaf eden 72+1 fırka resmi kayıtlara geçmiştir.
Kayıtlara geçmeyenler bile birbirlerine ihtilaf etmektedir..

Çok ciddi yol ayrımları söz konusudur..

Biri bir cemaati girdiğinde maalesef ilk iş eski cemaatine sövüp saymak oluyor..

Ancak merhametliler her zamanki gibi bu kaostan kurtuluyor.
Kibir taşımayanların,zalimlik yapmayanların bu kaostan kurtaracağını söylüyor Allah!

Bunu peşi sıra gelen ayetten anlıyoruz ama 118.ayetin ihtilaf manasını biraz anlamaya çalışalım..

Kur'an 11/118:".. Oysa ihtilaf edip duracaklardır."

Kime ihtilaf ? Tabiki Kur'an'a..
Kur'an'a açıktan net bir şekilde ihtilaf olmaz.
Bu şeytanın taktiğine aykırıdır.
Ufak,ufak,araya uydurma hadisler,ulemalar,gavslar,fırkalar,büyük zatlar(?) koyarak inanmak isteyenleri birbirleri ile tartıştırarak ihtilafı şiddetlice artırır.
Millet öyle bir hale gelmiş ki hem birbirleri ile ihtilaf ediyor,hem Kur'an'a ihtilaf ediyor..
Böylesine bir katılık bu güne kadar görülmemiştir.

İşte bütün bu ihtilaf edenlerin yegane duası ve beklentisi vardır..
Kendinden olmayanı cehennemin dibine göndermek!

Bütün fırkaların ortak özelliği kendilerinden gayrısının cehennemi dolduracak olmasıdır.
Hiristiyanlar ve tabiki Yahudiler keza kendilerinden gayrısını cehenneme göndermektedirler..
Nerdeyse Dünyanın geri kalan 6 Milyar 999 Milyonuna göre geri kalanlar cehennemliktir..

Ve enteresan bir şekilde bu ihtilafın getirisi olarak herkesin düşüncesi,beklentisi,zannı hayat bulur..

Çünkü Allah kim ne isterse vereceğini ilan etmiştir.

Kur'an 11/118:"Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler müstesna. Zaten Rabbin insanları bunun için (bu duygu ve düşüncede) yaratmıştır. Ve Rabbinin şu sözü tamamlanıp yerini bulmuştur : «And olsun ki, Cehennem’i tamamen cinlerden ve insanlardan (olan günahkâr suçlularla) dolduracağım.»"

İşte mesele birazcık bundAN ibarettir.

Rabbimiz daha iyi bilmektedir. Bu satırlar " Düşünmezmisiniz" ayetlerine hürmet edip ortaya koyduklarımızdır.

Allahım bizlere Kur'an'a sımsıkı sarılmayı ve ihtilaf etmemeyi nasip et. Ayettinde" merhamet ettiği müstesna" işaretini taşıyan müminlerden eyle..

Sevgi İle..

Adem KORKMAZ

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile