Hakikat renksizdir

 
Kur'an 10:7,8. "Şübhesiz ki bize kavuşmayı beklemeyenler, dünya hayâtına râzı olup onunla tatmîn olanlar ve âyetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları sebebiyle varacakları yer ateştir.""

Kimsenin hakikati öğrenme ve yaşma derdi yok!
Aksine mevcut durumlarını normal ve mutlu kılma derdi var.

Buna ilme uymak değil,ilmi kendine uydurmak diyoruz.

Falcı dükkanına gidip birini,almak,diğerini almamak,fallar arasında ayırım yapmak,çalışanları sınıflandırmak,vitrinlerde sorun aramak hakikati kendine uydurmaya benzer.

Hakikat yalnızlığa götürür.
Hakikat dürüstlüğe ulaştırır.
Hakikat renksizdir.Safdır.

İlmi kendilerine uyduranlar başlangıçta büyük hazlar,mutluluklar yaşarlar. Yüksek bir uçurumdan düşenin uçuyorum zannetmesi gibidir.

Allahım!
Bizi Kur'andan uzaklaştırma.Ayetlerinden gafil etme!

A.K