Derin bir Özlem Duyanlar

Sonraki süreçte insanların Dünya'nın zıttı ile karşılaşacağı aşikardır.
Dünya ya derin bir özlem hissettiklerinde aslında cennete yaşamış olduklarını anlayacaklar.
Cennet tasvirlerini fantastik unsurlarla süsleyen hoca efendiler isteklerini sıralamaktatırlar.

"İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır." 2:25

Oku'dunuz mu? "Dünya da kine benzer" ifadelerine dikkat edin.

Nankörler yandı!

'Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım. Şâyet nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.'14:7

Ne mutlu şükredenlere..

Rabbim bizi verdiklerine razı olanlardan et.Şükredenlerden et.
Razı olacağımız şeylerden ver.

A.K