Eğilme,Bükülme

"Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa onu ondan başka açacak yoktur ve eğer o sana bir hayır murad ederse o vakıt de onun fadlını reddedecek yoktur, o, onu kullarından dilediğine nasîb eder, o öyle gafûr, öyle rahîmdir" 10:107

Korkma diyor ayet! Davana sadık kal! Eğilme,bükülme!
Allah'a yönelmene engel olacak bir şeyler yoktur.
Kalbine doğan vesveseler safsatadır.
Yalancı şeytan'ın ortaya sürdüğü mazeretler seni aldatmasın.
Bir önceki ayet ise;

"Allah’ı bırakıp, kulları durumundakilerden sana fayda sağlamayan, sana zarar da vermeyen şeylere kulluk ve ibadet etme, yalvarma. Eğer böyle yaparsan, o takdirde isyan ve inkârda ısrar eden zâlimlerden olursun."10:106

Er yada geç,elde etmek istediğin,yalvardığın,yakardığın şeylerin kulu olursun!
"Güçlü güçsüzü yer" yasası her yerde geçerlidir.

A.K